მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

ახალსოფლი (მოს. 383) - შემავალი სოფლები: ახალსოფელი (მოს.198), გოხნარი (მოს. 53), ზირბითი (მოს. 68), საფუძვრები (მოს. 64);

 

რწმუნებული -

 

ასურეთი (მოს. 2 066) - შემავალი სოფლები: ასურეთი (მოს.1 352), ენაგეთი (მოს. 396), შავსაყდარი (მოს. 318);

 

რწმუნებული -

 

ბორბალო (მოს. 1 910) - შემავალი სოფლები: ბორბალო (მოს. 275), ღოუბანი (მოს. 602), ერტისი (მოს. 272), ვაშლოვანი (მოს.761);

 

რწმუნებული -

 

გოლთეთი - შემავალი სოფლები: გოლთეთი 530;

 

რწმუნებული -

 

დაღეთი (მოს. 642) - შემავალი სოფლები: დაღეთი (მოს.176), სამშვილდე (მოს. 466);

 

რწმუნებული -

 

დურნუკი (მოს. 74) - დიდი დურნუკი (მოს. 52), პატარა დურნუკი (მოს. 22);

 

რწმუნებული -

 

თონეთი (მოს.766) - შემავალი სოფლები: დიდი თონეთი (მოს. 651), პატარა თონეთი (მოს.106), მოხისი (მოს. 7), ცხრაკუდაანი (მოს. 2);

 

რწმუნებული -

 

ირაგა (მოს. 1 001) - შემავალი სოფლები: პატარა ირაგა (მოს. 247), დიდი ირაგა (მოს. 225), ჯიგრაშენი (მოს.165), ივანოვკა (მოს.141), ალექსეევკა (მოს.167),

მენკალისი (მოს. 29), ნავთიანი (მოს. 27);

რწმუნებული -

 

კოდა (მოს 2 320) - შემავალი სოფლები: კოდა (მოს.1 441), მუხათი (მოს. 879), იძულებით გადაადგილებულები (მოს.1 351);

 

რწმუნებული -

 

კლდეისი - შემავალი სოფლები: დიდი კლდეისი (მოს.75);

 

რწმუნებული -

 

მარაბდა (მოს. 552) - ძველი მარაბდა (მოს. 230), ახალი მარაბდა (მოს.186), ქოთიში (მოს.136);

 

რწმუნებული -

 

ორბეთი (მოს. 886) - შემავალი სოფლები: ორბეთი (მოს. 358), ახალი ზირბითი (მოს. 98), პანტიანი (მოს. 58), ამლივი (მოს.17), ღოლოვანი (მოს. 25, დრე (მოს.62), დიდგორი (მოს.152), შამთა (მოს.39), ვანათი (მოს.13), ღვევი (მოს. 45), წყრულეთი (მოს. 9), წვერი (მოს.10);

 

რწმუნებული -

 

შეხვეტილა (მოს. 309) - შემავალი სოფლები: შეხვეტილა (მოს. 45), არხოტი (მოს. 28), კოდისწყარო (მოს.15), ნაპილნარი (მოს.101), ჯვრის ხევი (მოს, 24), ჭინჭრიანი (მოს. 34), ნამტვრიანი (მოს. 59), უგუდეთი (მოს. 3);

 

რწმუნებული -

 

ჩხიკვთა (მოს. 673) - შემავალი სოფლები: ჩხიკვთა (მოს.177), მაწევანი (მოს. 96), აბელიანი (მოს. 270), ტბისი (მოს.71), ხოპისი (მოს.16), ქსოვრეთი (მოს. 20), გუდარეხი (მოს.15), ვაკე (მოს. 8);

 

რწმუნებული -

 

ჭივჭავი (მოს. 1 192) - ჭივჭავი (მოს. 420), დუმანისი (მოს.165), სამღერეთი (მოს. 450), შიხილო (მოს.120), იფნარა (მოს. 33), ლიპა (მოს. 4);

 

რწმუნებული -

 

წინწყარო (მოს. 3282) - შემავალი სოფლები: წინწყარო (მოს. 2 032), ქოსალარი (მოს.1 250);

 

რწმუნებული -

 

ხაიში - შემავალი სოფლები: ხაიში (მოს. 540);

 

რწმუნებული -

 

ჯორჯიაშვილი (მოს. 2 266) - შემავალი სოფლები: ჯორჯიაშვილი (მოს.1 058), ბოგვი (მოს. 269), საღრაშენი (მოს. 257), ფარცხისი (მოს. 364), აბრამეთი (მოს.16), არდისუბანი (მოს. 302);

 

რწმუნებული -

 

დაბა მანგლისი (მოს. 2942) - შემავალი სოფლები: დაბა მანგლისი (მოს. 2 580), ალგეთი (მოს. 362);

 

რწმუნებული -

 

ქალაქი თეთრიწყარო (მოს. 4 195);

 

რწმუნებული -

დებულება