მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულო  შედგება  31  წევრისგან,  აქედან 10 არჩეულია პროპორციული  საარჩევნო სისტემით, ხოლო 21  არჩეულია მაჟორიტარული  სისტემით. პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთპროცენტიანი ბარიერი გადალახა ოთხმა  პოლიტიკურმა პარტიამ:

•    ”ალიანსი საქართველოსთვის” 1081 ხმა  (5.09%) - ერთი მანდატი; •    პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 15737 ხმა  (74.15%) - შვიდი  მანდატი; •    ”ეროვნული საბჭო” 1617 ხმა  (7.62%) - ერთი მანდატი; •    ” ქრიასტიან–დემოკრატიული გაერთიანება“ 2204 ხმა (10.39%) – ერთი მანდატი;

მაჟორიტატული სისტემით საკრებულოს წევრის  21  მანდატიდან ,  19   მოიპოვა „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ “, ერთი  მანდატი  ერგო  ”თოფაძე - მრეწველებს”, ერთი ”ეროვნულ საბჭოს”. იხ. შედეგები

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

ილია სიფროშვილი, საკრებულოს აპარატის უფროსი, ტელ.:599 40 44 68 / 577 95 58 38 / (8 351) 24 35 18;

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

3800, საგარეჯო, დ. აღმაშენებლის ქ. №9;

 

ტელ.: (8 351) 24 33 20 / (8 351) 24  31 00 / (8 351) 24 39 91;

ელ.ფოსტა: sagarejo-sakrebulo@hotmail.com