მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მის.: 1600, დედოფლისწყარო, კოსტავას ქუჩა # 42,

ტელ.: (8 356) 22 27 75.

 

 

დებულება