მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

მისამართი:  ქ.ამბროლაური.თამარ მეფის ქ. #1

ტელ. 0 790 17 88 01

E-mail - gubernia55@yahoo.com

 

დებულება