მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


მისამართი: ლანჩხუთი, კოსტავას №37;


ტელეფონი: (8 494) 22 30 16


საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი : ლია  იმნაძე


ტელ: 599 15 71 21; (8 494) 22 30 13