მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

მისამართი: 5900.  ქ.ხონი. თავისუფლების მოედანი №6 ;

ტელეფონი: 8 495 222555;

fax: 8 495 222928

ელ.ფოსტა: xoni@imereti.ge

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი :

ტელ:

 

დებულება