მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულო

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 29 წევრისგან, აქედან  19 არჩეულია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, ხოლო 10  - პროპორციულით.პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთ პროცენტიანი ბარიერი გადალახა ოთხმმა პოლიტიკურმა პარტიამ: •    ”ალიანსი საქართველოსთვის” 2774 ხმა (12.39%)  - ერთი მანდატი;•    ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 13128 ხმა (58.61%) - შვიდი მანდატი;•    ”ეროვნული საბჭო”  2272 ხმა (10.14%) - ერთი მანდატი;•    ”ქრისტიან - დემოკრატიული გაერთიანება”  3403ხმა (15.19%) - ერთი მანდატი.მაჟორიტარული სისტემით საკრებულოს წევრის 19 მადატიდან 17  მოიპოვა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”, ორი - ”ალიანსი საქართველოსთვის”. იხ. შედეგები 

ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი:

2000, ზესტაფონი, წერეთელის ქ. №11;

ტელ.; (8 492) 25 26 26.

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

რუსუდან გველესიანი - ტელ: 595 15-50-65.