მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:

 

მის.: 1800, დუშეთი, დ. აღმაშენებლისქ. № 27.

ტელ.: (8 346) 22-19-90: 22-19-98

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

ზაქარია სიანაიძე, 591 17 95 65 - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის  უფროსი.

 

 

დებულება