მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

გორის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №50 2011 წლის 29 დეკემბერი პირველადი სახე) 

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №33 2012 წლის 31 ივლისი „გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №29  2012 წლის 29 ივნისი  „გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

გორის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი 2012 წლის  8 ივნისის  მდგომარეობით 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №50 2011 წლის 29 დეკემბერი გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ    (2012 წლის 30 მაისის მადგომარეობით)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №50  2011 წლის 29 დეკემბერი გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 11 მაისის მდგომარეობით)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №50  2011 წლის 29 დეკემბერი  გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 7 მაისის მდგომარეობით)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №50  2011 წლის 29 დეკემბერი გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 17 აპრილის მდგომარეობით)

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №50  2011 წლის 29 დეკემბერი გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 23 მარტის მდგომარეობით)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №50 2011 წლის 29 დეკემბერი გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 9 მარტის მდგომარეობით)

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 13 იანვარი „გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2012 წლის 22 თებერვალი „გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი