მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

განკარგულებები

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.