თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი კახეთი ქალაქი თელავი საკრებულო დებულება
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

დებულებები

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.