თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი კახეთი ქალაქი თელავი საკრებულო ფრაქციები
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ფრაქციები
2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.