თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი სამცხე ჯავახეთი ქალაქი ახალციხე
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

თვითმართველი ქალაქი ახალციხე

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა ახალციხის მუნიციპალიტეტს.