თქვენ იმყოფებით: მუნიციტიპალიტეტი გურია გურიის მუნიციპალიტეტები ქალაქი ოზურგეთი
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს.