მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი

ლევან მდივანი

დაიბადა 1978 წლის 26 აპრილს. 1984-1995 წლებში წარჩინებით დაამთავრა ქ. ბოლნისის ს.ს. ორბელიანის სახელობის #1 სკოლა-ლიცეუმი. 1995-1999 წლებში სწავლობდა ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნიბერსიტეტში, კომერცია მარკეტინგის ფაკულტეტზე. 1999-2001 წლებში გაიარა მაგისტრატურის სრული კურსი. 2004-2005 წლებში მუშაობდა ვეტერანთა საქმეების საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს სპეციალისტად, იყო შესყიდვების კოორდინატორი. 2005-2006 წლებში მუშაობდა ვეტერანთა საქმეების Dდეპარტამენტის ქვ. ქართლის განყოფილების ფინანსისტ _ ეკონომისტად. 2006-2008 წლებში იყო ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის ქვ. ქართლის განყოფილების უფროსი. 2009-2010 წლებში მუშაობდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამახურის მუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილების უფროსად. 2010 წლის სექტემბრიდან დღემდე მუშაობს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსად. აპრილიდან დაინიშნა ოჯახური მდგომარეობა _ დასაოჯახებელი.