მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამსახურის უფროსი

შალვა ნაჭყებია ტელ: 577 95 92 25

 

 

დებულება