მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი

ციური სურმავა ტელ: 577 95 92 30 ელ. ფოსტა:  ciurisurmava@yahoo.com

 

კადრებისა და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი

თამარ წივწივაძე ტელ: 577 95 92 28 ელ. ფოსტა: t_tsivtsivadze@yahoo.com

 

ტერიტორიულ ორგანოებთან კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

აბდულ სურმავა ტელ: 577 57 38 83

 

დებულება