მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახური

ჯემალ კვარაცხელია

სამსახურის უფროსი ტელ: (577) 959211

 

 

დებულება