მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
თანამდებობა სახელი გვარი ტელ. №
1 სამსახურის უფროსი ვასილ კურკუმული 595 90 25 27
2 მთ. სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში მარინა ბუჭუკური-ტუჩაშვილი 591 20 67 22
3 მთ. სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშების საკითხებში მანანა ხართიშვილი 595 25 49 98
4 წამყვანი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში ნონა ხაიკაშვილი
5 უფროსი სპეციალისტი ადგილობრივი გადასახადებისა და ეკონომიკურ საკითხებში ანეტა გოგიჩაშვილი

 

 

 

დებულება