მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

კომუნალური საწარმოები

შპს თელავის ინფრასტრუქტურისა და უზრუნველყოფის სამმართველო დირექტორი - ბალუაშვილი ალიკა,   599 77 75 01;

 

შპს „კეთილმოწყობის სამსახური“

დირექტორი - ქოჩიშვილი ბესარიონი,  579 35 05 00;

 

შპს „ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი“

დირექტორი -თეიმურაზიშვილი თამილა,   8 350 27-37-91