მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

არასამეწარმეო იურიდიული პირები

თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

დირექტორი - წიკლაური მაყვალა,  593 50 90 41;

 

თელავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

დირექტორი - ვაშაკაშვილი ნინო, 599 46 40 77;

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი დირექტორი - გიორგელაშვილი შუქია, 595 95 61 18, 593 18 92 52;

 

თელავის სასპორტო გაერთიანება

დირექტორი - სვიმონიშვილი გიორგი     577 73 33 15;

 

თელავის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური

დირექტორი - ბაზერაშვილი მანანა, 555 65 34 44;

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის საკონტროლო ლაბორატორია

დირექტორი - ნაცვლიშვილი ნანა, 599 16 08 70;

 

თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

დირექტორი - რაზმაძე ზაქარია, 577 53 53 51;

 

თელავის  ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი

დირექტორი - სულხანიშვილი ანზორი,  599 79 39 16;

 

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ელენე ახვლედიანის სახელობის თელავის სამხატვრო სკოლა

დირექტორი - ლაცაბიძე ვახტანგი,  599 65 84 28;

თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დირექტორი - დევდარიანი თამარი, 599 16 89 92;

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – თელავის #1 სამუსიკო სკოლა

დირექტორი - ავალიშვილი მედეა, 595 45 22 62;

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – თელავის #2 სამუსიკო სკოლა

დირექტორი - ღუდუმიძე ირინა, 599 75 63 03;

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – რუისპირის სამუსიკო სკოლა

დირექტორი - ნაცარაშვილ-ასპანაშვილი ქეთევანი,  599 92 95 10, 593 23 61 70;

 

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – აკურის სამუსიკო სკოლა

დირექტორი - ქევხიშვილი თამარი   599 36 28 34;

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – წინანდლის სამუსიკო სკოლა

დირექტორი - აჩუაშვილი-მაისურაძე ნუნუ, 599 11 64 53, 595 91 39 41;

 

თელავის კულტურისა და და დასვენების პარკი “ნადიკვარი”

დირექტორი -  გიგაური  ლაშა, 599 56 65 99