მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

დებულება

 

სამსახურის უფროსი - სერგო კალანდარიშვილი; მთავარი სპეციალისტი - მამუკა შოშიაშვილი; სპეციალისტები - ზურაბ ლაფერაშვილი; გიორგი ბოჭორიძე; გელა ოქროპირიძე; თეიმურაზ შიშმანაშვილი; ზაზა მამალაშვილი; ლიკა ყოჩიშვილი; ირინა კიკოლაშვილი.