მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ეკონომიკის განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი

ხვიჩა მებონია ტელ: (577) 951910

 

 

დებულება