მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

თეიმურაზ კონჯარია

სამსახურის უფროსი ტელ: (577)959255

 

დებულება