მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

ქ.ნინოწმინდა

 

რწმუნებული - გევორქ ბდოიანი;

 

ეშტიის ასახლება

 

რწმუნებული -

 

დ.ხანჩალის დასახლება

 

რწმუნებული - ვაღინაკ ანანიკიანი;

 

 

განძის დასახლება

რწმუნებული - ჰოვანეს თევანიანი;

 

 

სათხის დასახლება

რწმუნებული - აშოტ წარუკიანი;

 

 

ფოკის დასახლება

რწმუნებული -

 

სოფ. ჯიგრაშენის დასახლება

 

რწმუნებული -

 

გონდურის დასახლება

 

რწმუნებული - ჰამბარცუმ თადევოსიანი;

 

 

ტამბოვკის დასახლება

რწმუნებული -