მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

რუბენ აბაჯიანი - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

არტურ ირიციანი - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტიმიხეილ მარგებაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტიარშაკ მინასიანი - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტიარესტაკეს აროიანი - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტიარარატ ფიდანიანი - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი