მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახური

რაფაელ თოქმაჯიანი -სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახურის უფროსი

ნასლეთ ამირხანყან - სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახურის სპეციალისტი ვეტერანთა სოპციალური დაცვის საკითხებში

ვენედიკ ზანდარიანი - სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახურის სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში

ავაკიანი სისაკ - სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახურის სპეციალისტი ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულთა საკიტხებში

ხაჩატურ ალვარიანი - სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სამსახურის სპეციალისტი საზოგადოებრივი დაცვის საკითხებში

 

 

დებულება