მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 

დებულება

სამსახურის უფროსი - ჯემალ რატიანი, 599 40 69 73;

 

მთ.სპეციალისტი - ემზარ კვანჭიანი;

 

სპეციალისტები - ზურაბ ჯაფარიძე;  გენადი ნაკანი.