მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

სამსახურის უფროსი - ჯუმბერ იზორია, 577 95 94 58,  599 53 95 88;

 

ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - გულოვან მებონია;

 

მთავარი სპეციალისტი - შედერ სიჭინავა;

 

 

უფროსი სპეციალისტი - სახანძრო რაზმის ხელმძღვანელი  (სამი საშტატო ერთეული)

 

უფროსი სპეციალისტი - სამაშველო რაზმის ხელმძღვანელი          წამყვანი სპეციალისტი -მეხანძრე       (რვა საშტატო ერთეული) წამყვანი სპეციალისტი - მძღოლი    (რვასაშტატო ერთეული) სპეციალისტი-მეელსმენე     (სამი საშტატო ერთეული)

 

დებულება