მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური

სამსახურის უფროსი - ედუარდ მალანია, 577 95 94 51,  593 73 40 73;

 

ქონებისა და მიწის მართვის საკითხების მთავარი სპეციალისტი - მაია სიჭინავა;

 

სოფლის მეურნეობის საკითხების მთავარი სპეციალისტი - გია ცირამუა;

 

ბუნებრივი რესურსების საკითხების მთავარი სპეციალისტი - ლალი გერსამია   5 99 18 01 20;

 

სტატისტიკის საკითხების მთავარი სპეციალისტი - ანატოლ ლემონჯავა;

 

ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხების მთავარი სპეციალისტი - ბენო ბერაძე.

 

დებულება