მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საფინანსო სამსახური

სამსახურის უფროსი - ზაზა ჭანკვეტაძე.