მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

სამსახურის უფროსი - გელა კინწურაშვილი, 571 49-96-96, 577 95-92-79;

 

მთავარი სპეციალისტები - პირტახია ბიქტორი, 599 93-88-66; სანაია ხვიჩა, 595 42-33-07.

 

წამყვანი სპეციალისტები - ცხვიტავა ზინა, 599 27-15-61; ჭაავა მზია, 599 98-90-19; სანაია ზურაბი, 599 37-12-51; ჩაგუნავა ხვიჩა, 599 69-55-86.

დებულება