თქვენ იმყოფებით: კითხვა-პასუხი
 
კითხვა-პასუხი
კითხვა : რა არის პეტიცია ?
14:56 - 21 მაისი, 2015 წ.
პასუხი: ეტიცია არის ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი, რომლის შეტანის უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის საერთო რაოდენობის არანაკლებ ერთი პროცენტის.
ID#20
დამოწმება
Refresh Captcha