თქვენ იმყოფებით: კითხვა-პასუხი
 
კითხვა-პასუხი
კითხვა :

არის თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს. ამავე თვითმმართველობის, შესაბამის ორგანოებთან ფინანსურად ანგარიშვალდებული?

11:40 - 13 მაისი, 2015 წ.
პასუხი: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ორგანოების მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს. ფინანსურად ანგარიშვალდებულია ადგილობრივი თვითმართველობის შესაბამის ორგანოებთან, მხოლოდ საანგარიშო პერიოდისათვის, მოცემული  შ.პ.ს-ს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული წილის შესაბამისად და ფინანსური ანგარიშგების საქართველოს კანონმდებლობითა და მოცემული იურიდიული პირის წესდებით განსაზღვრული წესით.
ID#13
დამოწმება
Refresh Captcha