თქვენ იმყოფებით: სტატიები 2019 წელს მუნიციპალიტეტების დაფინანსება 107 მილიონი ლარით მეტი იქნება
2019 წელს მუნიციპალიტეტების დაფინანსება 107 მილიონი ლარით მეტი იქნება
2019 წელს მუნიციპალიტეტების დაფინანსება 107 მილიონი ლარით მეტი იქნება
08 ოქტომბერი, 2018 წ.
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის მიხედვით იცვლება მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა. კერძოდ, მუნიციპალიტეტები აღარ მიიღებენ გათანაბრებით ტრანსფერს და საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მიღებული შემოსავლებს. სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტზე დამატებული ღირებულების გადასახადის 19% განაწილდება.

2018 წელს მუნიციპალიტეტებმა გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით უნდა მიიღონ 696,340.5 ლარი და საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მიღებული შემოსავლის სახით 142,379,4 ლარი. სულ ჯამში 838,719.9 ლარი. დაფინანსების ახალი სისტემის მიხედვით 2019 წელს მუნიციპალიტეტები მიიღებენ 946,600 ლარს, რაც 2018 წლის მოცულობაზე 107 მლნ ლარით მეტი იქნება.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში იხილეთ თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები დაფინანსების მოცულობის მატება 2018 წელთან შედარებით.


მუნიციპალიტეტები

2018 წელი გათანაბრებითი  ტრანსფერი + საშემოსავლო გადასახადის სახეები

2019 წელი დღგ-ს 19%

სხვაობა

გეგმა

გეგმა

თბილისი

435,806.9

473,415.2

37,608.3

ბათუმი

45,686.4

47,953.6

2,267.2

ქობულეთი

7,443.2

9,304.0

1,860.8

ხელვაჩაური

4,978.7

6,410.9

1,432.2

ქედა

4,888.2

6,110.3

1,222.1

შუახევი

200.0

250.0

50.0

ხულო

1,536.0

2,170.0

634.0

ახმეტა

5,268.5

6,585.6

1,317.1

გურჯაანი

6,887.3

8,609.1

1,721.8

დედოფლისწყარო

1,107.9

1,384.9

277.0

თელავი

11,260.7

13,435.3

2,174.6

ლაგოდეხი

7,073.0

8,841.3

1,768.3

საგარეჯო

6,284.5

7,855.6

1,571.1

სიღნაღი

3,015.5

3,769.4

753.9

ყვარელი

3,277.0

4,096.3

819.3

ქუთაისი

31,178.0

32,935.3

1,757.3

ჭიათურა

5,995.3

7,494.1

1,498.8

ტყიბული

2,882.2

3,602.8

720.6

წყალტუბო

6,305.0

7,881.3

1,576.3

ბაღდათი

4,056.9

5,071.1

1,014.2

ვანი

6,229.3

6,381.8

152.5

ზესტაფონი

7,029.8

8,787.3

1,757.5

თერჯოლა

6,664.7

7,648.1

983.4

სამტრედია

5,606.1

7,007.6

1,401.5

საჩხერე

7,917.8

9,772.3

1,854.5

ხარაგაული

4,386.4

4,947.8

561.4

ხონი

6,420.1

6,524.0

103.9

ფოთი

2,718.8

3,398.5

679.7

ზუგდიდი

21,887.9

22,888.2

1,000.3

აბაშა

5,302.6

5,388.6

86.0

მარტვილი

6,020.8

7,526.0

1,505.2

მესტია

2,677.1

3,346.4

669.3

სენაკი

5,236.6

6,545.8

1,309.2

ჩხოროწყუ

5,135.2

5,195.0

59.8

წალენჯიხა

5,281.7

5,991.7

710.0

ხობი

2,746.4

3,250.0

503.6

გორი

22,808.8

28,511.0

5,702.2

ქარელი

7,225.6

9,032.0

1,806.4

კასპი

4,546.0

5,682.5

1,136.5

ხაშური

7,890.8

9,863.5

1,972.7

რუსთავი

17,250.3

21,562.9

4,312.6

ბოლნისი

700.0

875.0

175.0

გარდაბანი

1,500.0

1,875.0

375.0

დმანისი

3,951.2

4,939.0

987.8

თეთრიწყარო

3,994.6

4,993.3

998.7

მარნეული

9,303.8

11,629.8

2,326.0

წალკა

1,123.6

1,404.5

280.9

ლანჩხუთი

6,688.6

6,980.8

292.2

ოზურგეთი

10,651.0

13,313.8

2,662.8

ჩოხატაური

2,417.4

3,021.8

604.4

ბორჯომი

780.0

975.0

195.0

ადიგენი

3,440.5

4,300.6

860.1

ასპიმძა

530.0

662.5

132.5

ახალქალაქი

520.0

650.0

130.0

ახალციხე

6,911.0

8,638.8

1,727.8

ნინოწმინდა

2,230.7

2,788.4

557.7

დუშეთი

3,858.9

4,823.6

964.7

თიანეთი

3,296.8

4,121.0

824.2

მცხეთა

3,305.0

4,131.3

826.3

ყაზბეგი

70.0

87.5

17.5

ამბროლაური

6,876.5

6,931.4

54.9

ლენტეხი

2,763.5

3,454.4

690.9

ონი

2,972.4

3,715.5

743.1

ცაგერი

4,720.4

5,840.5

1,120.1

სულ:

838,719.9

946,580.6

107,860.7

მუნიციპალიტეტები

2018 წელი გათანაბრებითი ტრანსფერი + საშემოსავლო გადასახადის სახეები

2019 წელი დღგ-ს 19%

სხვაობა

გეგმა

გეგმა

თბილისი

435,806.9

473,415.2

37,608.3

ბათუმი

45,686.4

47,953.6

2,267.2

ქობულეთი

7,443.2

9,304.0

1,860.8

ხელვაჩაური

4,978.7

6,410.9

1,432.2

ქედა

4,888.2

6,110.3

1,222.1

შუახევი

200.0

250.0

50.0

ხულო

1,536.0

2,170.0

634.0

ახმეტა

5,268.5

6,585.6

1,317.1

გურჯაანი

6,887.3

8,609.1

1,721.8

დედოფლისწყარო

1,107.9

1,384.9

277.0

თელავი

11,260.7

13,435.3

2,174.6

ლაგოდეხი

7,073.0

8,841.3

1,768.3

საგარეჯო

6,284.5

7,855.6

1,571.1

სიღნაღი

3,015.5

3,769.4

753.9

ყვარელი

3,277.0

4,096.3

819.3

ქუთაისი

31,178.0

32,935.3

1,757.3

ჭიათურა

5,995.3

7,494.1

1,498.8

ტყიბული

2,882.2

3,602.8

720.6

წყალტუბო

6,305.0

7,881.3

1,576.3

ბაღდათი

4,056.9

5,071.1

1,014.2

ვანი

6,229.3

6,381.8

152.5

ზესტაფონი

7,029.8

8,787.3

1,757.5

თერჯოლა

6,664.7

7,648.1

983.4

სამტრედია

5,606.1

7,007.6

1,401.5

საჩხერე

7,917.8

9,772.3

1,854.5

ხარაგაული

4,386.4

4,947.8

561.4

ხონი

6,420.1

6,524.0

103.9

ფოთი

2,718.8

3,398.5

679.7

ზუგდიდი

21,887.9

22,888.2

1,000.3

აბაშა

5,302.6

5,388.6

86.0

მარტვილი

6,020.8

7,526.0

1,505.2

მესტია

2,677.1

3,346.4

669.3

სენაკი

5,236.6

6,545.8

1,309.2

ჩხოროწყუ

5,135.2

5,195.0

59.8

წალენჯიხა

5,281.7

5,991.7

710.0

ხობი

2,746.4

3,250.0

503.6

გორი

22,808.8

28,511.0

5,702.2

ქარელი

7,225.6

9,032.0

1,806.4

კასპი

4,546.0

5,682.5

1,136.5

ხაშური

7,890.8

9,863.5

1,972.7

რუსთავი

17,250.3

21,562.9

4,312.6

ბოლნისი

700.0

875.0

175.0

გარდაბანი

1,500.0

1,875.0

375.0

დმანისი

3,951.2

4,939.0

987.8

თეთრიწყარო

3,994.6

4,993.3

998.7

მარნეული

9,303.8

11,629.8

2,326.0

წალკა

1,123.6

1,404.5

280.9

ლანჩხუთი

6,688.6

6,980.8

292.2

ოზურგეთი

10,651.0

13,313.8

2,662.8

ჩოხატაური

2,417.4

3,021.8

604.4

ბორჯომი

780.0

975.0

195.0

ადიგენი

3,440.5

4,300.6

860.1

ასპიმძა

530.0

662.5

132.5

ახალქალაქი

520.0

650.0

130.0

ახალციხე

6,911.0

8,638.8

1,727.8

ნინოწმინდა

2,230.7

2,788.4

557.7

დუშეთი

3,858.9

4,823.6

964.7

თიანეთი

3,296.8

4,121.0

824.2

მცხეთა

3,305.0

4,131.3

826.3

ყაზბეგი

70.0

87.5

17.5

ამბროლაური

6,876.5

6,931.4

54.9

ლენტეხი

2,763.5

3,454.4

690.9

ონი

2,972.4

3,715.5

743.1

ცაგერი

4,720.4

5,840.5

1,120.1

სულ:

838,719.9

946,580.6

107,860.7

FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა