თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა სიახლები თვითმმართველობაზე
სიახლები თვითმმართველობაზე
საქართველოს კანონი „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
24 დეკემბერი, 2013 წ.

საქართველოს კანონი „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სრულად
კანონპროექტი სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობის შესახებ
24 დეკემბერი, 2013 წ.

მუხლი 1. კანონის მიზანი


ეს კანონი განსაზღვრავს სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობის არსს, სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველი ერთეულის სტატუსს, უფლებამოსილებას, ორგანოებს, ფინანსურ და ქონებრივ საფუძვლებს, მის ურთიერთობას ხელისუფლების ორგანოებთან.

იხ. სრულად

სრულად
კანონპროექტი საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის შესახებ
24 დეკემბერი, 2013 წ.

კანონპროექტით, საკრებულოს მაჟორიტარული შუალედური არჩევნების გამართვის ვადა და სიხშირე იზრდება და საკრებულოს შემადგენლობის შევსება სამჯერ ხდება შესაძლებელი.

იხილეთ კანონპროექტი

სრულად