თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ (პროექტი)
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ (პროექტი)
23 ივნისი, 2015 წ.

თავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. კანონის მიზანი

ამ კანონის მიზანია უზრუნველყოს კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებაზე, კეთილსინდისიერებაზე, პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე, მიუკერძოებლობასა და ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული სტაბილური, ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა.


სრულად

 

FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა