თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა
სოფლებს სახელწოდებები შეეცვალათ
23 დეკემბერი, 2013 წ.
,გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებულებებით რიგ სოფლებს სახელწოდებები შეეცვალათ. კერძოდ:
სრულად