თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა
კოალიციის ხედვა საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის სამომავლო განვითარების შესახებ
23 დეკემბერი, 2013 წ.

„თვითმმართველობისა და დემოკრატიისათვის“ საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა კოალიციის შეხვედრა პოლიტიკურ პარტიებთან   ქ. თბილისი, 03.11.2009 წ.

 

I VOTE

სრულად
სოფლებს სახელწოდებები შეეცვალათ
23 დეკემბერი, 2013 წ.
,გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებულებებით რიგ სოფლებს სახელწოდებები შეეცვალათ. კერძოდ:
სრულად