თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა
მიმართვა საქართველოში აკრედიტირებულ დიპლომატიურ კორპუსს, საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებს
23 დეკემბერი, 2013 წ.
საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის და ხელისუფლების დონეებს შორის ადმინისტრაციული, ფინანსური, ქონებრივი და სამართლებრივი უფლებამოსილებების გამიჯვნის კონცეპტუალური მოდელი
23 დეკემბერი, 2013 წ.

თვითმმართველობა უკეთესი წამალია ხალხის ყოველგვარის საჭიროებისა. საცა უნდა დარგათ, იგი ყველგან ხეირობს... ყოველი სახელმწიფო, რიგიანს წესზედ ცოტათ თუ ბევრად დამდგარი, ნაწილ-ნაწილად არის დაყოფილი, რომ მოვლა და პატრონობა ადვილი იყოს.
ილია ჭავჭავაძე

 

I VOTE

სრულად
კოალიციის ხედვა საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის სამომავლო განვითარების შესახებ
23 დეკემბერი, 2013 წ.

„თვითმმართველობისა და დემოკრატიისათვის“ საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა კოალიციის შეხვედრა პოლიტიკურ პარტიებთან   ქ. თბილისი, 03.11.2009 წ.

 

I VOTE

სრულად