თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა
ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის მემორანდუმი
23 დეკემბერი, 2013 წ.
ქ. თბილისი 08.09.2009

ხელისმომწერი მხარეები ვაცნობიერებთ, რომ სრულფასოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობის დამკვიდრება, ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება, ეფექტური ადმინისტრაციულტერიტორიული მოწყობის მიღწევა არასამთავრობო ორგანიზაციათა და მას-მედიის გაზრდილ ძალისხმევას და აქტიურ ურთიერთთანამშრომლობას საჭიროებს;
სრულად
მიმართვა საქართველოში აკრედიტირებულ დიპლომატიურ კორპუსს, საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებს
23 დეკემბერი, 2013 წ.
საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის და ხელისუფლების დონეებს შორის ადმინისტრაციული, ფინანსური, ქონებრივი და სამართლებრივი უფლებამოსილებების გამიჯვნის კონცეპტუალური მოდელი
23 დეკემბერი, 2013 წ.

თვითმმართველობა უკეთესი წამალია ხალხის ყოველგვარის საჭიროებისა. საცა უნდა დარგათ, იგი ყველგან ხეირობს... ყოველი სახელმწიფო, რიგიანს წესზედ ცოტათ თუ ბევრად დამდგარი, ნაწილ-ნაწილად არის დაყოფილი, რომ მოვლა და პატრონობა ადვილი იყოს.
ილია ჭავჭავაძე

 

I VOTE

სრულად