საერთაშორისო ორგანიზაციები

გაეროს განვითარების პროგრამის(UNDP) წარმომადგენლობა საქართველოში

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო(USAID) საქართველოში

საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი

საერთაშორისო საქმეთა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი

ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში

ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში

მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა

PH International - საქართველო

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

ბეჭდვა