სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის შშმ (ყრუ) პირებისთვის ჟესტურ ენაზე მეორე საინფორმაციო შეხვედრა პოლიტიკურ პარტიებთან
24 სექტემბერი, 2016 წ.
ბეჭდვა