საპარლამენტო არჩევნები 2016

მოპოვებული მანდატების რაოდენობა

51.63%

არჩევნებზე მოვიდა 1 814 276 ადამიანი, რაც მთლიანი ამომრჩეველთა 51,63 პროცენტია

პროპორციულ არჩევნებში 5%- იანი ბარიერი გადალახა სამმა პარტიამ: ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო - 44 მანდატი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 27 მანდატი, პატრიოტთა ალიანსი - 6 მანდატი.

მაჟორიტარულ არჩევნებში 73 ოლქიდან 50 ოლქში მეორე ტური გაიმართა

პირველ ტურში 23 მანდატი მოიპოვა „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველომ”.

მეორე ტურში 48 მანდატი მოიპოვა ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველომ, 1 მანდატი მოიპოვა პარტიამ „თოფაძე-მრეწველები - ჩვენი სამშობლო“ და 1 მანდატი მოიპოვა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა

2016 წლის მოწვევის პარლამენტში 150 დეპუტატიდან 24 დეპუტატი ქალია ხოლო 126 დეპუტატი კაცი.

 

გენდერული ბალანსი პარტიების მიხედვით:

13 ქალი

102 კაცი

„ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოში“  დეპუტატ ქალთა რაოდენობა 11.3% პროცენტია, ხოლო დეპუტატ მამაკაცთა რაოდენობა  88,7%.

7 ქალი

20 კაცი

„ერთიან ნაციონლურ მოძრაობაში“  დეპუტატ ქალთა რაოდენობა არის 25.9% , ხოლო დეპუტატ მამაკაცთა რაოდენობა 74.1% .

 

 

3 ქალი

3 კაცი

„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში“  დეპუტატ ქალთა რაოდენობა არის 50% , ხოლო დეპუტატ მამაკაცთა  50%.

პარტიებმა, რომლებმა 5 % - იანი ბარიერი გადალახეს,  ბიუჯეტიდან

ერთჯერადად მილიონი ლარი მიიღეს.

ქათული ოცნება

ნაციონალური მოძრაობა

პატრიოტთა ალიანსი

პარტიები რომლებმაც დაფინსება მოიპოვეს:

საავტორო უფლებები © 2016 სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი.