2014 – 2017 წლებში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ცვლილებების შედეგი
2014 – 2017 წლებში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ცვლილებების შედეგი

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია სამოქალაქო კულტურის საერთშორისო ცენტრის კვლევის ანგარიში, რომლის მიზანი იყო 2014 წელს განხორციელებული ცვლილებებით  შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტების საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება.

სრული ვერსია

 

ბეჭდვა