ცენტრისტები
ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ხაჩიშვილი
ბეჭდვა