საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია
ხელმძღვანელი: გიორგი ჭინჭარაული
ბეჭდვა