ჩვენი სამშობლო
თავმჯდომარე: ზვიად ჩიტიშვილი
ბეჭდვა