საქართველოს კომუნისტური პარტია
გენერალური მდივანი: ივანე წიკლაური
ბეჭდვა