საქართველოს მშვიდობისათვის
თავმჯდომარე: დავით თევზაძე
ბეჭდვა