საქართველოს სახალხო ფრონტი (“სსფ”)
საქართველოს სახალხო ფრონტი (“სსფ”)
ლიდერი - ნოდარ ნათაძე
დევიზი: “ეროვნული თავისუფლების გზით - პიროვნული თავისუფლებისაკენ, პიროვნული თავისუფლების გზით - ეროვნული თავისუფლებისაკენ”
პოლიტიკური მიმართულება: მემარჯვენე-ცენტრისტულიბეჭდვა