საქართველოს კონსერვატიული (მონარქისტული) პარტია
საქართველოს კონსერვატიული (მონარქისტული) პარტია
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, მაჩაბლის ქ.8
ტელეფონი: 98.49.84, 37.71.42, 92.31.22, რეგისტრაციის ნომერი: 0079
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 20/2 რეგისტრაციის თარიღი: 14.08.1998წ.
ბეჭდვა